Gemeenten en andere overheden

Wat betekent de Waste Processor voor gemeenten ?

Afval wordt nu opgehaald bij huishoudens, zonder dat een scheiding plaats vindt in afval en grondstoffen.
Dit afval wordt getransporteerd naar afvalverwerkingsbedrijven, die veel moeite en energie besteden aan het scheiden in restafval en waardevolle materialen.

Wanneer dit proces aan het begin van de keten (bij de huishoudens) kan worden gedaan ontstaat een heel ander plaatje.
Afval wordt vanaf het begin geld waard in plaats van dat het geld kost.
Doordat in het verwerkingsproces het volume drastisch afneemt, kan ook de inzamelfrequentie omlaag, waardoor wederom een kostenverlaging ontstaat.

Een gemeente kan dus geld besparen en zelfs verdienen met “afval” en dat is een “game changer”!

Zo kan een gemeente besparen en verdienen:

  • Door het vermalen van verpakkingsmateriaal neemt het volume af. Hierdoor worden de kosten voor het inzamelen lager.
  • Doordat de inzamelfrequentie terug kan naar 42 x per jaar nemen ook de kosten van het vrachtwagenpark af.
  • Doordat verpakkingsmaterialen als basisgrondstoffen gescheiden worden ingezameld, kunnen afvalverwerkingskosten bij derden drastisch worden teruggebracht.
  • Toename van inkomsten doordat basisgrondstoffen gescheiden naar recycle code, ontstaat een mono stroom aan grondstoffen die worden aangeboden aan verwerkingsbedrijven en kunststofproducenten.
  • Toename van inkomsten doordat het gescheiden restafval direct kan worden aangeboden aan verbrandingsovens, of aan cement producenten;
    minder restafval (volgens afvalbeleid: Van Afval Naar Grondstof = VANG) en daardoor lagere kosten .
  • Een bijdragen leveren aan de vermindering van circa 15% van de huidige CO2- uitstoot;
  • De lucht kwaliteit verbetert, er ontstaat een beter milieu en inwoners zijn meer betrokken bij de inzameling.