Bestellen (consumenten)

Met het formulier hieronder kunt u een Waste Processor voor thuisgebruik bestellen.

Voor een aankoop geldt een eerste aanbetaling van 60% van het totaalbedrag, te voldoen bij bestelling. De resterende 40% is verschuldigd na 7 dagen na levering van het apparaat.

Het verschuldigde bedrag gelieve te voldoen op bankrekening
NL25ABNA0832436844 t.n.v. Recycling Solutions BV