Bedrijven en verenigingen

De beste plek voor de RecyclerMachine is onder handbereik van de plaats waar producten uit hun verpakkingsmateriaal worden gehaald.
Dit kan in de keuken, de kantine of werkplaats zijn. Hier kan, zonder dat er extra handelingen plaats moeten vinden, het verpakkingsmateriaal direct worden verwerkt tot waardevolle grondstoffen.
U scant de recyclingcode op de betreffende verpakking, de RecyclerMachine selecteert op basis van deze code een grondstofunit en opent de inworpklep.

pkp-container
De RecyclerMachine, met diverse opvangbakken.

U deponeert de verpakking in de RecyclerMachine, sluit de laadklep en het apparaat verwerkt het materiaal.
Dit materiaal wordt opgeslagen in een gecodeerde plastic zak in een van de 9 grondstofunits. Zodra een unit vol is signaleert de RecyclerMachine dit en opent de grondstoflaadklep, waarna u de volle zak in de buitencontainer kunt dumpen.
U plaatst een lege zak in de grondstofunit en de RecyclerMachine is weer klaar voor gebruik.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) een aantal uitgangspunten vastgelegd die streven naar duurzamere producten, bewuster consumeren en meer en beter recyclen.

Mede dankzij de RecyclerMachine wordt hierin een grote stap voorwaarts gemaakt.

Voordelen van het gebruik van de RecyclerMachine voor bedrijven en verenigingen:

  • Doordat verpakkingsmaterialen als basisgrondstoffen gescheiden worden ingezameld, kunnen de kosten voor het afvoeren van bedrijfsafval worden verminderd.
  • Doordat verpakkingsmateriaal direkt wordt verwerkt is er minder ruimte nodig voor tijdelijke opslag.
  • Door de eenvoud van werken wordt iedereen gestimuleerd om afval efficiënt, comfortabel en effectief om te zetten naar waardevolle grondstoffen.
  • Toename van inkomsten doordat basisgrondstoffen gescheiden naar recycle code, kunnen worden aangeboden aan verwerkingsbedrijven en kunststofproducenten. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2-uitstoot, waardoor een betere lucht kwaliteit en een gezonder milieu ontstaat.
  • Medewerkers of leden zijn meer betrokken bij de inzameling.